โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2565 โดยมี นายวิชชาพงษ์ อยู่สูข ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กล่าวรายงาน ฯ และมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎจราจร และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์