สพป.สร. 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน  30,689  บาท 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินร์ เขต 1 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 30,689 บาท สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.เขตพื้นที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกง ต.นอกเมือง อ.เมือง สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 พบว่ามีนักเรียน จำนวน 3 คน อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก จำเป็นต้องได้รับการดูแล และให้ความช่วยเหลือ จึงได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเงินจำนวนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1