ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง กล่าวรายงานโดย นายชัยวัฒน บูระพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว ประธานลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด