ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี กล่าวรายงานโดยนายพินิจ บาคาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระตึบ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชีโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มลุ่มน้ำชี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านนากระตึบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด