สทร.โดย ศพก.ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)

วันที่ 17 – 20 มิ.ย. 65 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ภาพและข่าวโดย โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สทร.สพฐ.