ห้องเรียนกีฬา ร.ร.ราชินูทิศ 2 สพม.อุดรธานี คว้าแชมป์ฟุตบอล อายุ 14 ปี ที่จ.เลย

นายธนบัตร หีบแก้ว (โค้ชแบ็งค์) ผู้ฝึกสอนทีม JS UDONTHANI (ห้องเรียนกีฬาโรงเรียนราชินูทิศ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี) นำทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการฟุตบอลเยาวชน J.S.SPORT FOOTBALL FESTIVAL CUP 2022 ที่จัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น คือ รุ่นอายุ 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี และ 14 ปี ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมลานชัย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รายชื่อนักกีฬา ประกอบด้วย เด็กชายลัทธพล เทพาโส  เด็กชายกีระพันธ์ วิชิต เด็กชายชาญณรงค์ มีกุศล เด็กชายณัฐกรณ์ ภักดี เด็กชายณัฐภัทร นรรัตน์ เด็กชายณัฐภัทร สรญาณ เด็กชายณัฐวัตร หนาดทอง เด็กชายทัตธนา ศรีลาวงษ์ เด็กชายธีรดนย์ มงคล เด็กชายเอกราช แสงแดง เด็กชายนนทกร ปานสวัสดิ์ และเด็กชายสุกฤษฎิ์ มาตะยา