เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุม อ.ก.พ. สพฐ. ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรร … อ่านเพิ่มเติม เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุม อ.ก.พ. สพฐ. ครั้งที่ 2/2565