สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง  และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) อ.ปะทิว จ.ชุมพร

  >>วันที่  22 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง  และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อให้การศึกษาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง  อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเกณฑ์อัตรากำลังฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในการนี้มี ศธจ.ชุมพร และ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการศึกษาข้อมูลภาคสนามฯ  ในครั้งนี้ด้วย.-