การอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงขอรับเงินบำเห็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงขอรับเงินบำเห็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายนิสิต สายโยค, ดร.ญานิสา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม /ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้และแนวทางในการขอรับบำเหน็จ บำนาญ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ที่จะเกษรียณอายุราชการ ประจำปี 2565ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3