สพป.พิษณุโลก เขต 2 เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรม และประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงสถาปนา กิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านดินทอง