ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีสมโภชและประดิษฐาน “พระพุทธปัญญาประชานาถ” ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีสมโภชและประดิษฐาน “พระพุทธปัญญาประชานาถ” โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายบรรพชิต ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา