จังหวัดชุมพร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่  23 มิถุนายน  2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง (ห้องประชุม5) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 นายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร  มอบหมายให้  นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมและรายงานตามระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุม  โดยมีประธาน และกรรมการเลขานุการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งในปีนี้ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565  ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร