สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กุดเชียงหมี – สามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กุดเชียงหมี – สามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติงานของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายฯ โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายบุญป้อง สิงห์คู่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กุดเชียงหมี – สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหวาย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)