สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการป้องปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ