สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(จุดภาคใต้)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ในระดับภาคใต้ จุดอบรมจังหวัดตรัง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้ สพป.ตรัง เขต 1 และรร.บ้านย่านตาขาว ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 โดยมีนายวิรัตน์ สังขมณี ผอ.รร.บ้านย่านตาขาว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง