สพป.มหาสารคาม เขต 1ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษพิษภัยของสิ่งเสพติด และร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม พกถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต และแก้วน้ำส่วนตัว ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร สพป.มหาสารคาม เขต 1