ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ โดยได้นิเทศ และติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นายดลรวี สุขศรีตรี เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม