การประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ศริราณี พรหมบังเกิด
Latest posts by ศริราณี พรหมบังเกิด (see all)