สพป.ยโสธร เขต 2 พิธีการมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปี 2564/65 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปี 2564/65 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดยโสธร จำนวน 1,999 ทุน เป็นทุนการศึกษา 5,221,100 บาท โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)