สพป.ลพบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรมค่ายลูกเสือพระนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายพักแรม เครือข่ายลูกเสือ โดยเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน และการเตรียมความพร้อมเรื่องฐานการเรียนรู้ และฐานการผจญภัย ในบริเวณค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1