สพป.มุกดาหาร “ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

สพป.มุกดาหาร "ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" - cover

สพป.มุกดาหาร “ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

🕒 วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” พร้อมบุคลากร สพป.มุกดาหาร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/fvngYJSFvi3prXgZ7