สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) 2565 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

>>> วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสำนักงานเขตฯทุกคนร่วมกิจกรรม และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้ขยายวงกว้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาตระหนักและให้ความความสำคัญในการต่อต้านยา เสพติด เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย เพื่อเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการรวมพลัง เฝ้าระวังต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย