สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยมี บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)