โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวรักการอ่าน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ บ้านหนังสือ กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวรักการอ่าน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ซึ่งจัดโดย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์