รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน จ.พังงา

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย ศธ. โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำวะ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โรงเรียนเยาววิทย์ โรงเรียนบ้านบางกลัก โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มาดูในเรื่องนโยบายหลัก ๆ คือโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ โดยในส่วนของพาน้องกลับมาเรียน ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับค่อนข้างเรียบร้อยดี ซึ่งในตอนนี้เด็กอาจจะยังน้อยอยู่ ต้องมีการสื่อสารกันมากขึ้น และต้องบูรณาการกับทางจังหวัดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นความรับรู้ ส่วนเรื่องโรงเรียนคุณภาพขนาดเล็ก ที่ตอนนี้อยู่ในการทดลอง ก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนหลักอยู่ที่โรงเรียนแม่ มีการร่วมมือระหว่างกันดี และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมที่มีส่วนสำคัญมากขึ้น เช่น เรื่องถนนหนทาง รวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้เข้ามาร่วมมือ จึงทำให้ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก็ทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และเด็ก ๆ มีความสุขในการมาโรงเรียน สมดังเป้าหมายคือโรงเรียนกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ส่วนในเรื่องงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กอาจจะทำเป็นเงินอุดหนุนรายหัวในเรื่องอาหารกลางวัน แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งเราอยากให้มีนโยบายเกี่ยวกับการทำอาหารร่วมกันกับโรงเรียนแม่ เพื่อจัดสรรและแก้ปัญหาในเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอย่างเร่งด่วนในระหว่างที่รองบประมาณ

“ส่วนเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยนั้น ให้อิงตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่แนะว่ายังควรใส่หน้ากากในสถานที่ปิด เช่น ในห้องเรียน ที่ยังต้องใส่แมสก์อยู่ ส่วนในสถานที่โล่ง ที่ทำกิจกรรมก็จะสามารถเปิดแมสก์ได้ เราก็จะเน้นที่การลดความเสี่ยงให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้มากที่สุดค่ะ” รมว.ศธ. กล่าว