ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ โรงเรียนวัดคงคาวราราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานในครั้งนี้ด้วย โดยได้ดำเนินการตามรูปแบบการจัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

พร้อมนี้ ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิเช่น นายอำเภอแกลง ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน เป็นต้น