สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำ Active Learning”

การอบรม พัฒนาครูแกนนำ Active Learning หนองสูง | สพป.มุกดาหาร - cover

สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำ Active Learning”

🕘 วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนบ้านวังนอง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายมนตรี ลาดนาเลา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำ Active Learning” พร้อมด้วย นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหนองสูง และคณะวิทยากร

โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผน Active Learning การทำวิจัยในชั้นเรียน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรูปแบบหน้าเดียว

จากนั้น ร่วมประชุมกับผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูงและคีรีวงศึกษา ในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

📸 ภาพ/ข่าว : นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอหนองสูง
https://photos.app.goo.gl/SFGhRhXixpWodtc38

การอบรม พัฒนาครูแกนนำ Active Learning หนองสูง | สพป.มุกดาหาร - 23
การอบรม พัฒนาครูแกนนำ Active Learning หนองสูง | สพป.มุกดาหาร - 22
การอบรม พัฒนาครูแกนนำ Active Learning หนองสูง | สพป.มุกดาหาร - 21