รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามนโยบาย และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดพังงา

+++++วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นติดตามนโยบายและ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จังหวัดพังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ได้แก่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา ได้แก่โรงเรียนบ้านลำวะ โรงเรียนบ้านกระโสม บ้านบางกรัก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเยาววิทย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพังงา สังกัดอาชีวศึกษา โดยนายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีฯและคณะในการลงพื้นที่ครั้งนี้  เรวดี…ภาพ / ข่าว