ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองถลาง

+++++วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนเมืองถลาง โดยมีนายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีครูและบุคลาการทางการศึกษาเข้าอบรม จำนวน 98 คน โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว