สพม.สงขลา สตูล” ห้องเรียนประกันคุณภาพ ปี 2565 รร.กำแพงวิทยา”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดำเนินการคัดเลือก ห้องเรียนประกันคุณภาพ ปี 2565 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวนิตยา ชำนาญคราด นางวันเพ็ญ ขาวเรือง ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยมี นางสาววรรณี รัตนเลิศ นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ นายจรวย เปล่งพานิชย์ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อ. ละงู จ.สตูล