สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง    

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.15 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเคารพธงชาติและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ     พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรรับทราบ  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2