สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมแนวปฏิบัติการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรม แนวปฏิบัติการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 โดย ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 โรงเรียน เข้าสู่กระบวนการประเมินพาคิด พาทำ เตรียมรับการประเมินให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1