นายสุริยะ ใจวงษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงเรียบร้อยของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงเรียบร้อยของอาคารเรียน ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเรียนสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องชำรุด ณ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน กลุุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรชิต ชนาสิทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ และนางสาวณัฐนิชา ภูปาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)