สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคาย  จัดงานเปิดบ้านวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้

นักเรียนที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียนและครู

สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด