สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ โดยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนพิชัย และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับทอง ได้แก่ นางสีนวล ฝามงคล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ทำหน้าที่คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ