สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผล ในชั้นเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผล ในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด