ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านนาคลอง

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านนาคลองตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ การดำเนินทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านนาคลอง ในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกำแพงโรงเรียนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน นำโดยผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านบ้านนาคลอง พร้อมนี้ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด