ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6  (ท่าบ่อ 1)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6  (ท่าบ่อ 1) หอประชุมโรงเรียนโกมลวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมกับบรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี ดร.พัชระ  งามชัด รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6  (ท่าบ่อ 1) เข้าประชุมจำนวนทั้งหมด 186 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด