สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 และการใช้งานระบบ PISA STYLE

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา คงประพันธ์ และนางสาวชญาษร จรณโยธิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 และการใช้งานระบบ PISA STYLE ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โรงเรียนวัดท่าควาย และโรงเรียนบ้านควนประกอบ