โรงเรียนสุคิรินวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนสุคิรินวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด) ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ณ สนามเทศบาลเมืองนราธิวาส ทีมนักกีฬาครั้งนี้ได้แก่ นายธนกร จันทร์สีทอง ม.6/1 นาย จักรกริช ปิยะวงค์ ม.6/1 นาย อัมรินทร์ หมีสา ม.6/3 นาย อิศเรศ พลอินทร์ ม.6/3 นาย ฑิปปกรณ์ ขวัญสกุล ม.6/3 นาย พีรพัฒน์ เกื้อชู ม.4/1 นาย เศรษฐพงศ์ บุญเรือง ม.4/2 และนาย ธนดล ศิลปกร ม.3/3 ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ นายสิทธิพร แสงประสิทธ์ ครูผู้ดูแลนักเรียน ได้แก่ นายนรินทร์ แวเต๊ะ และนางสุปราณี ชัยยะ ผู้อำนวยการฝึกซ้อม ได้แก่ นายทินกร ชาแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิรินวิทยา และ นางมาเรียสรรเพชุดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิรินวิทยา