สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2565”    

              วันที่  29  มิถุนายน  2565  เวลา 08.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2565 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2