สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566-2570

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566-2570  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด