นักเรียนคนเก่ง Yrcยุวคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน KATHON

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่ง #Yrcยุวคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน <Code/>KATHON “ค้นหาสุดยอดเยาวชน พลิกโฉมโลกด้วยโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ” รอบคัดเลือกภูมิภาค ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

นายเทพบดินทร์ ใจอินสม

นายนนทพรรษ วงษ์กัณหา

นายรัชชานนท์ มุขแก้ว

นายศุภโชค บุตรดีขันธ์

ครูที่ปรึกษา : คุณครูปณวรรต บุญตาศานย์