สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่วิถีคุณภาพ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. จากนั้น เป็นการประชุมทีมบอร์ดบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่มให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี