สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2565 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา จากนั้นได้ประชุมเพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/pfbid0T89oZTDD5J8vtAGuSu7iCqRWZryU65khmmMYrAZEvtQ2NrzqjcpbGW5Rx3Gmk7nsl/?d=n