โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 รายงานการศึกษาสารานุกรมไทยฯ รับถ้วยเกียรติยศ รางวัลพระราชทาน

25 มิถุนายน 2565 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังถ้ำ เข้าร่วมประกวดโครงงานและการประกวดรายงานการศึกษาจากจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ร่วมกับสโมสรไลอ้อนสากลภาครวม 310 ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และทีมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันรายงานการศึกษาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้รับถ้วยเกียรติยศ รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยรับมอบจาก ท่านองคมนตรี อำพน กิตติอำพน รองประธานกรรมการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ วชิราวุธวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน อย่างยิ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์   ผลเจริญ และเด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญรักษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญช่วยแล้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มี นางสาวพรพิมล   จ๋อยศรี  เป็นครูผู้ฝึกสอน สิบเอกวัชชิระ  บำรุงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ำ อำนวยการฝึกและสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน