สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุ่งค้า พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาพรวมของระบบประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA) และ เรื่อง เมื่อเข้าสู่วงการครู มีเส้นทางสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างไร โดยมี นายสาธิต บุญสะอาด ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุ่งค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)