ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับมอบชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับมอบชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) จำนวน ๑๐๔,๘๒๙ ชุด จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ใช้ประโยชน์ต่อไป