สพป.ลำพูน เขต 2 การอบรมทักษะวิชาทางการลูกเสือและมอบเกียรติบัตรผู้อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะวิชาทางการลูกเสือและมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ และระดมแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ เนตรนารีในการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน        

          ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและยุวกาชาด ที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด จำนวนรวมทั้งสิ้น 136 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2