สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑" - cover

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑”

🕣 วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายชูกิจ พาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วม “การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในภูมิภาค และขอบเขตโครงการ การดำเนินงานตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)